POLITYKA PRYWATNOŚCI"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"
Projekt: Udział firmy FHU Tomaszek Tomasz Tomalak w Międzynarodowych Targach Sportowych Sport Life w Brnie w Czechach jako wystawca
Beneficjent: FHU Tomaszek Tomasz Tomalak Wartość projektu: 77 315 PLN Wartość dofinansowania: 37 989 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl